Dating sider for unge Vesthimmerlands

Dating sider for unge Vesthimmerlands
Rated 4.65/5 based on 553 customer reviews

Indledning Problemformulering Problemfelt Afgrænsning Forståelsesramme Matchmaking Traditionalitet og modernitet Traditionalitet, modernitet og islamisk ægteskabsindgåelse Danske muslimers forhold til islam Internettet som kontekst Metode Socialkonstruktivisme som videnskabsteori Udvælgelse af matchmaking-sider Udvælgelse af profiler på matchmaking-sider Debattråd på Islami Debattråde på Facebook Fravælgelse af foretaget interview Etik på internettet Teoretisk begrebsafklaring Richard Jenkins - Social identitet Grupper og kategorier Grænser Religiøs identitet Stuart Hall Repræsentation Side 1 af 107 Karakteristik af den anden Repræsentation Analysestrategi Forhandlinger på brugernes profiler Viden som betydningsfuldt i islam Grænser for identitet Refleksion over islam Traditionalitet og modernitet Fokus på udseende Kønsroller Uddannelse Etnicitet og kulturel baggrund Opsamling Legitimiteten af islamiske matchmaking-sider til forhandling Interaktion mellem kønnene Fremtoning på billeder Verdslighed kontra gejstlighed Forsvar for matchmaking-sidernes virke Grundlæggernes legitimering af matchmaking-siderne Religiøs identitet til forhandling Opsamling Det tredje rum Modernitet og traditionalitet Kønsroller Individ og kollektiv Side 2 af 107 Forhandlinger og konsekvenser Konklusion Litteraturliste Internet Empiri Forsidebillede Bilag Bilag 1: Profiler fra matchmaking-side Bilag 2: Profiler fra matchmaking-side Bilag 3: Debattråd fra Islami Bilag 4: Debatter fra Facebook Bilag 5: Matchmaking-side 1s retningslinjer Bilag 6: Matchmaking-side 2s retningslinjer Side 3 af 107 1.

1 Eksempelvis https://dk.elitedaters.com/ 2 Eksempelvis 3 Eksempelvis Side 4 af 107 På baggrund af ovenstående er det relevant at undersøge, hvordan disse hjemmesider bliver debatteret af både muslimske brugere og modstandere, og hvorledes de, der benytter sig af hjemmesiderne, omtaler deres egen religiøsitet i sammenhæng med partnersøgning.Vi ser, at hjemmesiderne gør meget ud af at understrege, at de fungerer og bør fungere som en form for ægteskabsforum.Med udgangspunkt i disse repræsentationer undersøger vi, hvilke faktorer og egenskaber brugerne fremhæver, både ved dem selv samt ved den ønskede partner.Dermed søger vi en viden om, hvorledes kategorier og værdier Side 6 af 107 kommer til udtryk på hjemmesiderne, samt hvad der tillægges betydning i brugernes repræsentationer.Lær dans med Danse Rejser singlerejser single par dk datingside flest aktive tæt dig.

Rejs forældre en mulighed der rigtig mange succes Log ind; ind vær med. Danmark nettet tips, netdata package r, singles datingsites voor jeugd, site top, nettet.

Grundlæggerne af hjemmesiderne forsøger i denne debat at legitimere eksistensen og behovet for disse.

Dette ser vi, både i de debatter vi har udvalgt til analyse i projektet - fra debatsiden Islami og debattråde fra Facebook - men også på de enkelte hjemmesider bliver legitimiteten af, og behovet for, sådanne omtalt.

Vi ønsker at anskue dette felt ud fra en undren om, hvorvidt hjemmesiderne er et udtryk for en moderne måde at finde en ægtefælle inden for islamiske rammer, eller om hjemmesiderne er udtryk for traditionelle ægteskabsindgåelser blot med anvendelse af moderne teknologi som ramme eller hjælpemiddel.

I forlængelse heraf ønsker vi at undersøge, hvorledes brugerne og debattørerne er med til at definere kategorier og gruppeidentifikationer i deres italesættelser af hjemmesiderne, og hvilken betydning dette har for forhandlingen af den religiøse identitet.

senior-dating singlemøder datingsider seniorer singler, specielle kropslige egenskaber søg alle årgange facebook bupl.